რატომ ჩვენ?

ტუდიის მიზანია კვალიფიციური ქორეოგრაფების მეშვეობით მაქსიმალურად მოკლე დროში მოხდეს ქართული ხალხურიი ცეკვების შესწავლა, რასაც განაპირობებს წინასწარ შერჩეული გაკვეთილის სტრუქტურა.

სტუდია „საუკუნე“ იძლევა შესაძლებლობას სამოყვარულო ჯგუფებს ერთიდან ხუთი თვის განმავლობაში შეასწავლოს სხვადასხვა კუთხის ცეკვები.