სტუდიამ 2 წლის თავზე 2018 წელს დაარსა    ანსამბლი    „საუკუნე“,    რომელმაც საშუალება    მისცა    სტუდიის მოსწავლეებს    გაეგრძელებინათ     ცეკვის შესწავლა    პროფესიონალურ    დონეზე.

   ანსამბლი     იღებს    მონაწილეობას სხვადასხვა    კონცერტებსა    თუ    კონკურსებში საქართველოს  მაშტაბით ,    ასევე    ახლო მომავალში      სხვადასხვა ქვეყნებში   ჩაატაროს    გასვლითი    კონცერტები.

 

ხელმძაღვანელი:  ინდირა ღომიძე