აირჩიე ლოკაცია, გაეცანი განრიგებს და ჩაეწერე სასურველ პროგრამაზე